Расел Хорнинг (дете у ранцу) Висина, године, девојка, биографија, породица